Close

ಹಳೆಯ ಕರ್ತವ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 1986 ರಿಂದ 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ವರೆಗೆ   ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಹಾಯಕರು/ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 1986 ರಿಂದ 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ವರೆಗೆ
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶ್ರೀಯುತರಾದ ಇಂದ ವರೆಗೆ
1 ಶ್ರೀಮತಿ. ನಿರಜ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 01-08-1986 25-05-1987
2 ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಎಸ್ ಕೇದಾರ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 17-12-1987 04-05-1989
3 ಶ್ರೀ.ಪಿ. ಕೋಟಿಲಿಂಗನ ಗೌಡ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 18-05-1989 09-05-1990
4 ಶ್ರೀಮತಿ.ತಾರಾ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 09-05-1990 10-01-1991
5 ಶ್ರೀ.ಎಂ. ಜಿ. ಹಾಲಪ್ಪನವರ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 28-01-1991 03-04-1993
6 ಶ್ರೀ.ಸಂಜಯ ಕೌಲ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 03-04-1993 20-04-1994
7 ಶ್ರೀ.ಇ.ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 21-04-1994 10-07-1996
8 ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಕೆ.ಶಂಕರಲಿಂಗೇ ಗೌಡ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 10-07-1996 11-06-1998
9 ಶ್ರೀ.ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸನಾಉಲ್ಲಾ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 11-06-1998 10-08-2000
10 ಶ್ರೀ.ಡಿ ಎಸ್ ಅಶ್ವತ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 10-08-2000 25-08-2003
11 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 25-08-2003 21-09-2004
12 ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎ. ಸಾಧಿಕ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 21-09-2004 28-06-2008
13 ಶ್ರೀ. ಜಿ.ಎಸ್. ನಾಯಕ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ 28-06-2008 31-12-2009
14 ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಕೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ 08-01-2010 09-12-2012
15 ಡಾ: ಜಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾಶ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ 09-12-2012 27-03-2013
16 ಶ್ರೀ. ವಿ. ಪೊನ್ನುರಾಜ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ 27-03-2013 09-05-2013
17 ಡಾ: ಜಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾಶ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ 09-05-2013 11-08-2014
18 ಶ್ರೀ. ವಿ. ಶಂಕರ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 11-08-2014 09-03-2018
19 ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಎ. ದಯಾನಂದ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ 09-03-2018 27-06-2018
20 ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎಂ. ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 27-06-2018  
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶ್ರೀಯುತರಾದ ಇಂದ ವರೆಗೆ
1 ಶ್ರೀ. ಪಿ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ , ಕ.ಆ.ಸೇ ಆಗಸ್ಟ್ 1986 ಮೇ 1988
2 ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಎಂ. ಮದನೆ, ಕ.ಆ.ಸೇ ಜೂನ್ 1988 ಮಾರ್ಚ್ 1990
3 ಎಲ್. ಬೋರಯ್ಯ, ಕ.ಆ.ಸೇ ಮಾರ್ಚ್ 1990 ಮೇ 1990
4 ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಸಿ. ಶಿವಶಂಕರ್ , ಕ.ಆ.ಸೇ ಮೇ-1990 ಜೂನ್-1990
5 ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟರಮಣ ನಾಯ್ಕ, ಕ.ಆ.ಸೇ ಜೂನ್ 1990 ಜೂನ್ 1991
6 ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಸಿ. ರಂಗನಾಥ್ , ಕ.ಆ.ಸೇ 02-07-1991 04-08-1992
7 ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್. ರಾಮಾಂಜನೇಯ, ಕ.ಆ.ಸೇ 04-08-1992 31-05-1995
8 ಶ್ರೀ. ಜೆ.ಸಿ. ರಾಜಶೇಖರ್ , ಕ.ಆ.ಸೇ 01-06-1995 16-08-1996
9 ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಸಿ. ಶಿವಶಂಕರ್ , ಕ.ಆ.ಸೇ 16-08-1996 20-07-1998
10 ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಎನ್. ಗೌರಿಶಂಕರ್ , ಕ.ಆ.ಸೇ 20-07-1998 29-11-1999
11 ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಕ.ಆ.ಸೇ 29-11-1999 14-09-2001
12 ಶ್ರೀ. ಎನ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ , ಕ.ಆ.ಸೇ 14-09-2001 04-04-2002
13 ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಎಂ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ, ಕ.ಆ.ಸೇ 04-04-2002 09-02-2004
15 ಶ್ರೀ. ಸೈಯದ್ ಅಲಿ ರಜ್ವಿ, ಕ.ಆ.ಸೇ 27-02-2004 24-09-2004
16 ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕ.ಆ.ಸೇ 24-09-2004 26-02-2008
17 ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣನ್ , ಕ.ಆ.ಸೇ 26-02-2008 16-10-2008
18 ಶ್ರೀ. ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ್ , ಕ.ಆ.ಸೇ 16-10-2008 25-04-2011
19 ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಮಲ್ಲಯ್ಯ, ಕ.ಆ.ಸೇ 25-04-2011 13-03-2012
20 ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ , ಕ.ಆ.ಸೇ 13-03-2012 29-09-2012
21 ಶ್ರೀ. ಜಿ.ವಿ. ಸೀನಪ್ಪ, ಕ.ಆ.ಸೇ 01-10-2012 10-07-2014
22 ಶ್ರೀ. ಆರ್. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ , ಕ.ಆ.ಸೇ 10-7-2014 27-06-2016
23 ಶ್ರೀ. ಪಿ.ಎಸ್. ಕಾಂತರಾಜು, ಕ.ಆ.ಸೇ 27-06-2016 21-09-2017
24 ಶ್ರೀ.ಜಿ.ವಿ.ನಾಗರಾಜ, ಕ.ಆ.ಸೇ(ಪ್ರಭಾರ) 21-09-2017 17-02-2018
25 ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಕೆ. ಜಗದೀಶ್, ಕ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 17-02-2018 06-06-2018
26 ಶ್ರೀ. ಎಂ. ನಾಗರಾಜ, ಕ.ಆ.ಸೇ 19-03-2018 06-06-2018
27 ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಕೆ. ಜಗದೀಶ್, ಕ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 06-06-2018 08-06-2018
28 ಶ್ರೀ. ಎಲ್.ಸಿ. ನಾಗರಾಜು , ಕ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 08-06-2018 15-06-2018
29 ಶ್ರೀಮತಿ. ಶ್ರೀರೂಪ, ಕ.ಆ.ಸೇ 15-06-2018 ರಿಂದ