Close

ಫಾರ್ಮ್ -1 ಎ

ಫಾರ್ಮ್ -1 ಎ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ View / Download
ಫಾರ್ಮ್ -1 ಎ 01/01/2020 ಫಾರ್ಮ್ -1 ಎ ಕೃಷಿಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಸೈನಿಕ / ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಅರ್ಜಿ ನೋಟ (340 KB)