Close

ರಾಜ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಚಾಲಕರ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ರಾಜ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಚಾಲಕರ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ರಾಜ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಚಾಲಕರ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು 15 ದಿನಗಳು

16/12/2017 31/12/2017 ನೋಟ (4 MB)