Close

ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, K.A.S

ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ , ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ,ಕಂದಾಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕೆಜಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560009

ಇಮೇಲ್ : deo[dot]bangaloreu[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 080-22211106
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ : ನೆಲ ಮಹಡಿ