Close

ಪ್ರಸಿದ್ದರ ಸೂಚಿ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀ ಕೆ ಎ ದಯಾನಂದ, ಐ.ಎ.ಎಸ್ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳುdcurban[at]nic[dot]in080-22211292080-22214553ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಕಂದಾಯ ಭವನದ ಹಿಂದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು- 560009

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳುdeo[dot]bangaloreu[at]gmail[dot]com080-22211292080-22214553ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಕಂದಾಯ ಭವನದ ಹಿಂದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು- 560009

ಪೊಲೀಸ್

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು080-22943079

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಂಜುಳ ​​ಐಎಎಸ್ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ನಿರ್ವಾಹಕರುಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ-ಶ್ರೀಮತಿ .. ಮಂಜುಳ ಐಎಎಸ್, ಎಂಡಿ, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ.ಸಂಗಪ್ಪ ಐ.ಎ.ಎಸ್ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿceobngu[at]kar[dot]nic[dot]in080-26710580080-26710510ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್, ಎಸ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ (ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ), ಬೆಂಗಳೂರು - 560050