ಪ್ರಸಿದ್ದರ ಸೂಚಿ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿchiefminister[at]karnataka[dot]gov[dot]inಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬಿ.ಎಂ. ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ I.A.Sಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳುdcurban[at]nic[dot]inಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಂದಾಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕೆಜಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560009080-22214553ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ,
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಶ್ರೀ ರೂಪಾಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳುಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ , ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ,ಕಂದಾಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕೆಜಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560009080-22211106ನೆಲ ಮಹಡಿ
ಪೊಲೀಸ್
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು080-22943079
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿCEOceobngu[at]kar[dot]nic[dot]inಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಎಸ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ (ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯ ಸಮೀಪ), ಬೆಂಗಳೂರು - 560050080-22211107080-22230289