Close
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರೀ. ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಎಂ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಜೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ