Close

ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿವರ

ವರ್ಗ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಶೇಕಡಾವಾರು

ಪ್ರದೇಶ 2196 Sq.kms  
ಜನಸಂಖ್ಯೆ-ಒಟ್ಟು 9621551  
ಪುರುಷರು 5022661  
ಮಹಿಳೆಯರು 4518890  
ಗ್ರಾಮೀಣ 871607  
ನಗರ 8749944  
ದಶಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ 47.18%  
ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಂದ್ರತೆ (ಪ್ರತಿ ಚದರ. ಕಿಮೀ)    
ಒಟ್ಟು-ಸಾಕ್ಷರತೆ   87.67%
ಒಟ್ಟು-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 1198385  
ಒಟ್ಟು-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 190239 121.16%
ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ (1000 ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು) 916  
ಮಕ್ಕಳ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನುಪಾತ(0 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷಗಳು) 944  
ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸಗಾರರ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಮಾದರಿ    
ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸಗಾರರು 3998286  

ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು

ಪುರುಷ ಕೆಲಸಗಾರ / ನೌಕರರು

ಮಹಿಳ ಕೆಲಸಗಾರ / ನೌಕರರು

ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 840 97976 309059
ಜವಳಿ 110 3747 2687
ರಾಸಾಯನಿಕ 186 6512 1465
ಎಂಜಿನಿಯರ್ 1210 58424 12172
ಇತರರು 5421 316048 96967