Close

ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಲಂ ಬೋರ್ಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಲಂ ಬೋರ್ಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ kscb_blr@rediffmail.com 23460085 23567060 ನಂ: 55, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ಅಭಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣ, ರಿಸಾಲ್ಡಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 020