Close

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, K.A.S ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು deo[dot]bangaloreu[at]gmail[dot]com 080-22211106 ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ , ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ,ಕಂದಾಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕೆಜಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560009