Close

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ – ಚಾಲಕನ ಹುದ್ದೆ

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ – ಚಾಲಕನ ಹುದ್ದೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ – ಚಾಲಕನ ಹುದ್ದೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಚಾಲಕನ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಹಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

12/12/2018 31/01/2019 ನೋಟ (227 KB)