Close

ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ 371 (ಜೆ)

ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ 371 (ಜೆ)
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ 371 (ಜೆ)

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಸಲಾತಿ ೩೭೧ (ಜೆ) ರ ಅಡಿ ನೇಮಕಾತಿ –ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ, ಕಾಯುವ ಪಟ್ಟಿ

12/11/2019 20/11/2019 ನೋಟ (4 MB)