Close

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಅಡಿಗೆಯವರು,ಸಹಾಯಕ ಅಡಿಗೆಯವರು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ‘ಡಿ’ ಉದ್ಯೋಗಿ  ನೇಮಕಾತಿ

25/10/2016 09/08/2017 ನೋಟ (185 KB) BCW HK ಕುಕ್ಸ್ (559 KB) BCW HK ಸಹಾಯಕ ಕುಕ್ಸ್ (767 KB) BCW NHK ಕುಕ್ಸ್ (1 MB) BCW NHK ಸಹಾಯಕ ಕುಕ್ಸ್ (2 MB)