Close

ನೇಮಕಾತಿ

ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
2014-15 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಬಕಾರಿ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆ

2014-15 3 ಎ ಮಹಿಳಾ ಪಿಡಿಎಂಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ 1: 3 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ

18/02/2020 10/03/2020 ನೋಟ (44 KB)
2014-15 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಬಕಾರಿ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆ

2014-15 ಚಾಲಕರ 31 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 1: 1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ

18/02/2020 10/03/2020 ನೋಟ (345 KB)
2011-12 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಬಕಾರಿ ಚಾಲಕರು

2011-12 ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ 1: 1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ

18/02/2020 10/03/2020 ನೋಟ (114 KB)
ಆರ್ಕೈವ್