ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಐಎಂಎ ಮಲ್ಬೆರಿ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ವಿವರಗಳು
ಫ್ರಂಟ್ಲೈನ್ ​​ಫಾರ್ಮಾ
09/10/2019 31/03/2020 ನೋಟ (286 KB) Advertisement (1 MB) Ambedkar Medical College (6 MB) Someshwara Nagar (3 MB) Kaveri Nagar (6 MB) Govindapura Mn Rd (6 MB) HBCS Badavane (4 MB) Hampinagara (1 MB) Malleshwaram (5 MB) MM Road (2 MB) Vasanthanagara (2 MB) Yaswanthapura (2 MB) Nanjappa Circle (3 MB) Razal Market (2 MB) Neelsandra (6 MB) Tilaknagar (2 MB) Tanery road (4 MB)
ಐಎಂಎ ಮಲ್ಬೆರಿ ಗ್ರೀನ್ಸ್

ಒಟ್ಟು ಐಎಂಎ 2019

13/09/2019 31/12/2019 ನೋಟ (3 MB) ಬಿಟಿಎಂ ವಿನ್ಯಾಸ (2 MB)
ಹೊಸ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೊಸ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ತಾಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆ

16/08/2018 31/12/2020 ನೋಟ (190 KB)
ಆರ್ಕೈವ್