Close

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಹರಾಜು

ಹರಾಜು

23/06/2020 31/12/2020 ನೋಟ (978 KB) Auction 06-18-2020 18.03.35 (2 MB) Auction.p (819 KB)
ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ
ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ
12/06/2020 31/12/2020 ನೋಟ (2 MB)
ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ

ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ – ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ (371 ಜೆ) – ರೆಫ್ ಲೆಟರ್ ಡಿಟಿಡಿ 09/06/20201

12/06/2020 31/12/2020 ನೋಟ (2 MB)
ಚರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ ಮಾಡಲು ಐಎಂಎ
ಚರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು  ಬಿಡ್ ಮಾಡಲು ಐಎಂಎ
16/03/2020 01/03/2021 ನೋಟ (8 MB)
ಐಎಂಎ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಂಪು ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್

ಐಎಂಎ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಂಪು ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್

16/03/2020 01/03/2021 ನೋಟ (1 MB)
ಯಲಹಂಕಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐಎಂಎ ಹರಾಜು ವಿವರಗಳು
ಯಲಹಂಕಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐಎಂಎ ಹರಾಜು ವಿವರಗಳು
16/03/2020 01/03/2021 ನೋಟ (1 MB) FLP Queens road & others (3 MB) Sagaypuram (1 MB) FLP sippings (1 MB) siyasat (1 MB)
ಐಎಂಎ ಹರಾಜು ವಿವರಗಳು

ಐಎಂಎ ಹರಾಜು ವಿವರಗಳು

12/03/2020 01/03/2021 ನೋಟ (5 MB) IMA (11-03-2020)-28-52 (5 MB)
ಹೊಸ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೊಸ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ತಾಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆ

16/08/2018 31/12/2020 ನೋಟ (190 KB)
ಆರ್ಕೈವ್