Close

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ನಾರಾಯಣ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್

258 / ಎ, ಬೊಮಸಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ಅನೆಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ - 560099

ದೂರವಾಣಿ : 18602080208

ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560024

ದೂರವಾಣಿ : 080-23330323

ಬೋರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಲೇಡಿ ಕರ್ಜನ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಾಜಿ ನಗರ, ಟಾಸ್ಕರ್ ಪಟ್ಟಣ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560001

ದೂರವಾಣಿ : 080-25591362
ವರ್ಗ / ವಿಧ: Public

ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 98, ಎಚ್ಎಎಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 017

ಇಮೇಲ್ : info[at]manipalhospitals[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 080-25268901