Close

ಶ್ರೀ.ಸಂಗಪ್ಪ ಐ.ಎ.ಎಸ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್, ಎಸ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ (ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ), ಬೆಂಗಳೂರು - 560050

ಇಮೇಲ್ : ceobngu[at]kar[dot]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 080-26710580
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 080-26710510