Close

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಒಳಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು:

ವೆಬ್ ಮಾಹಿತಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು:

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ-560009
ದೂರವಾಣಿ: 080-22211106(ಕಛೇರಿ) 
ಇ-ಮೇಲ್: deo[dot]bangaloreu[at]gmail[dot]com

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರು:

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ-560009
ದೂರವಾಣಿ: 080-22211292(ಕಛೇರಿ) ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080-22214553
ಇ-ಮೇಲ್: dcurban[at]nic[dot]in

ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ:
ರಾಷ್ಟೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ-560009
ಇಮೇಲ್ :karurb[at]nic[dot]in
ದೂರವಾಣಿ :080-22239517

ಈ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.