Close

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ-ಸರೋವರ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ-ಸರೋವರ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ-ಸರೋವರ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಸರೋವರ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಖರೀದಿ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕಂಪನಿಗಳು / ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ಮೊಹರು ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ –

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
05/07/2021 12/07/2021 ನೋಟ (949 KB)