Close

2014-15 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಬಕಾರಿ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆ

2014-15 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಬಕಾರಿ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
2014-15 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಬಕಾರಿ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆ

2014-15 ಚಾಲಕರ 31 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 1: 1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ

18/02/2020 10/03/2020 ನೋಟ (345 KB)