ಚುನಾವಣೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು 2018
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ಶಾಸಕರ ಹೆಸರು
150 ಯೆಲಹಂಕ ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಆರ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್
152 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ
153 ಯಶವಂತಪುರ ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್
155 ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ
174 ಮಹದೇವಪುರ ಶ್ರೀ.ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ 
176 ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
177 ಆನೇಕಲ್ ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಶಿವಣ್ಣ

ಮತದಾರ ಮಾಹಿತಿಗೆ