Close

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1

ಶ್ರೀ.ಸಂಗಪ್ಪ ಐ.ಎ.ಎಸ್(In-charge)

, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು

080-22211292 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್-22214553   dcurban@nic.in / deo.bangaloreu@gmail.com
2
ಆರತಿ ಆನಂದ್

, ವಿಶೇಷ ಡಿಸಿ -1 (ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ)

22214370    
3
ಬಸವರಾಜ್

, ವಿಶೇಷ ಡಿಸಿ (ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ)

     
4
ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
22211106   deo.bangaloreu@gmail.com
5 ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಸ್ಎಮ್,ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರು      
6 ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸಹಾಯಕ. ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಂಕಿಅಂಶ)      
7.
ರಾಜೀವ್ ಎಚ್ ಡಿ,ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ
080-22128251    
8.
ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿಯುಡಿಸಿ

080-22211372

080-22211352

   

ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1 ಮಹೇಶ್ ಎಸ್ಆರ್, ಕಂದಾಯ-ಹೆಡ್ ಸಹಾಯಕ      
2 ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗೌಡ, ಕಂದಾಯ-ಹೆಡ್ ಮುನ್ಷಿ      
3 ಲಿಂಗಪ್ಪ ,ನ್ಯಾಯಾಂಗ- ಹೆಡ್ ಮುನ್ಷಿ      
4 ಸಿದ್ಧರಾಜು, ಭೂಮಿ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್      
5 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್ ಆರ್, ಕೋರ್ಟ್ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್      
6 ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್      

ಚುನಾವಣಾ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1 ಶಿವರಾಜ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚುನಾವಣಾ      
2 ಗಂಗರಾಜು, ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್ ಚುನಾವಣಾ      
3 ಶ್ರೀಧರಮೂರ್ತಿ, ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಚುನಾವಣೆ (ರಾಜ್ಯ)      

ಜಾರಿ ಕೋಶ (ಜಾರಿದಳ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1
ದುರ್ಗಾಶ್ರೀ

– ವಿಶೇಷ ಡಿಸಿ ಜಾರಿ ಸೆಲ್

22221430    
2 ಮಂಜುನಾಥ್, ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್ ಜಾರಿದಳ      
3 ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್ ಜಾರಿದಳ      
4 ವೆಂಕಟೇಶ್, ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್ ಜಾರಿದಳ      

ಸರ್ವೇ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1
ಪಿ.ಎಸ್. ಕುಸುಮಲತಾ

, ಜೆ.ಡಿ.ಎಲ್.ರ್( ಸರ್ವೆ)

22210572    

ಆಹಾರ ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ (ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1
ನಾಗರಾಜ್

, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಹಾರ)

22215594    
2 ರಾಚೆಗೌಡ, ಜಾಹೀರಾತು ಫುಡ್ (ಅಧಿಕಾರ)      
3 ರಂಗದಾಮಾಯ್ಯ, ಅಧೀಕ್ಷಕ(ಆಹಾರ)      

ಮುಜರಾಯಿ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1
ಅರವಿಂದ ಬಾಬು

, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮುಜರಾಯಿ

22211155    
2 ಶ್ರೀನಿವಾಸಸೂರ್ತಿ, ಎಫ್.ಡಿ.ಎ      

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ವಿವರಗಳು

ಎಸಿ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1
ಶಿವಕುಮಾರ್ , ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಉತ್ತರ
22100056    
2 ನಾಗರತ್ನ, ಗ್ರೇಡ್ II ತಹಶೀಲ್ದಾರ್      
3 ಎನ್ ರವೀಂದ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್      
4 ರೇವತಿ ಕಂಪ್ಲಿ, ಆ ಡಿ ಎಲ್ ರ್ (ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು)  

 

 
5 ಮಂಜುನಾಥ ತವನೇ, ಆ ಡಿ ಎಲ್ ರ್ (ಉತ್ತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ & ಈಸ್ಟ್ ತಾಲ್ಲೂಕು)      

ಎಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1
ಡಾ. ಶಿವಣ್ಣ ಎಂ. ಜಿ, ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ದಕ್ಷಿಣ
22210076    
2 ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ , ಗ್ರೇಡ್ II ತಹಶೀಲ್ದಾರ್      
3 ಜಯಕುಮಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್  

 

 
4

ಸಂತೋಷ್ ಎಂ, ಆ.ಡಿ.ಎಲ್.ರ್ (ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು & ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು)

 

 

 

ತಾಲೂಕಿನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ವಿವರಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಉತ್ತರ

22232050

 

 
2 ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್      
3 ರಮೇಶ್, ಗ್ರೇಡ್ II ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ (ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ)      
4 ಬಿ.ಆರ್.ರಾಜಶೇಖರ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್      
5 ರವೀಂದ್ರ, ಆರ್ ಆರ್ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್      
6 ಕಾರುವತ್ತಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್      
7 ರಮೇಶ್, ಎಸ್ ಎಸ್ ವೈ – ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್      

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) Yelhanka ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1
ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ

, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಉತ್ತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

28560696    
2 ರವಿ ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್  

 

 

 
3 ಸೋಮಣ್ಣ, (ಉಸ್ತುವಾರಿ) ಗ್ರೇಡ್ II ತಹಶೀಲ್ದಾರ್      
4 ಉಷಾ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್      
5 ಪ್ರಸಾದ್, ಆರ್ ಆರ್ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್      
6 ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ಚುನಾವಣಾ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್      
7 ಸೋಮಣ್ಣ, ಎಸ್ ಎಸ್ ವೈ – ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್      

ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ (KRPURA) ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1
ಅಜಿತ್ ರೈ ಸರೋಕೆ

, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಈಸ್ಟ್

25619385

 

 
2 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್      
3 ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಗ್ರೇಡ್ II ನೇ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್      
4 ಧನಂಜಯ, ಆರ್ ಆರ್ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್      
5 ರಾಘವೇಂದ್ರ ,ಚುನಾವಣಾ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್      
6 ಭಾರತಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ವೈ- ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್      

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1
ರಾಮಲಶ್ಮಣಯ್ಯ

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ದಕ್ಷಿಣ

22223152 22220373    
2 ಶಿವಪ್ಪ ಎಚ್ ಲಮಾಣಿ , ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್      
3 ಮಂಜುನಾಥ್ ಗ್ರೇಡ್ -2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್      
4 ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ಆರ್ ಆರ್ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್      
5 ಗುರುರಾಜ್, ಚುನಾವಣಾ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್      
6 ಜನಾರ್ಧನ್, ಎಸ್ ಎಸ್ ವೈ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್      

ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1
ಪಿ.ದಿನೇಶ್

, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆನೇಕಲ್

 

 

 
2 ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್      
3 ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆಎಮ್ ಗ್ರೇಡ್ II ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ (ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ)      
4 ದಿವಾಕರ, ಆರ್ ಆರ್ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್      
5 ಬಸವರಾಜ ಶವಿ ಚುನಾವಣಾ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್      
6 ಶಬಾನಾ, ಎಸ್ ಎಸ್ ವೈ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್