Close

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1 ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು 080-22211292 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್-22214553   dcurban@nic.in / deo.bangaloreu@gmail.com
2 ಸುಷ್ಮಾ ಗೋಡಬೋಲೆ, ವಿಶೇಷ ಡಿಸಿ -1 (ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ) 22214370    
3 ಎಸ್ ರಂಗಪ್ಪ , ವಿಶೇಷ ಡಿಸಿ (ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ)   9448494426  
4
ಅನಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
22211106   deo.bangaloreu@gmail.com
5 ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಸ್ಎಮ್,ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರು   9980017403  
6 ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸಹಾಯಕ. ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಂಕಿಅಂಶ)   9845536279  

ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1 ಮಹೇಶ್ ಎಸ್ಆರ್, ಕಂದಾಯ-ಹೆಡ್ ಸಹಾಯಕ   9902297222  
2 ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗೌಡ, ಕಂದಾಯ-ಹೆಡ್ ಮುನ್ಷಿ   9916658757  
3 ಲಿಂಗಪ್ಪ ,ನ್ಯಾಯಾಂಗ- ಹೆಡ್ ಮುನ್ಷಿ   9980337223  
4 ಸಿದ್ಧರಾಜು, ಭೂಮಿ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್   9632442099  
5 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್ ಆರ್, ಕೋರ್ಟ್ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್   9845611122  
6 ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್   7899153359  

ಚುನಾವಣಾ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1 ಶಿವರಾಜ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚುನಾವಣಾ   9035853395 acnorthblr@gmail.com
2 ಗಂಗರಾಜು, ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್ ಚುನಾವಣಾ   9731597796 9449610217  
3 ಶ್ರೀಧರಮೂರ್ತಿ, ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಚುನಾವಣೆ (ರಾಜ್ಯ)   9844385890 9845924535  

ಜಾರಿ ಕೋಶ (ಜಾರಿದಳ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1 ಖಾಲಿ – ವಿಶೇಷ ಡಿಸಿ ಜಾರಿ ಸೆಲ್ 22221430    
2 ಮಂಜುನಾಥ್, ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್ ಜಾರಿದಳ   9844285219  
3 ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್ ಜಾರಿದಳ   8050515147  
4 ವೆಂಕಟೇಶ್, ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್ ಜಾರಿದಳ   9686866291  

ಸರ್ವೇ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1 ಕೆ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಜೆ.ಡಿ.ಎಲ್.ರ್( ಸರ್ವೆ) 22210572 9448084227 mojini.ddbloreurban@gmail.com

ಆಹಾರ ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ (ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1 ಜಿ . ಗಿರಿಜಾದೇವಿ, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಹಾರ) 22215594 9900399145/9448416266 aharabud@gmail.com
2 ರಾಚೆಗೌಡ, ಜಾಹೀರಾತು ಫುಡ್ (ಅಧಿಕಾರ)   9740600108  
3 ರಂಗದಾಮಾಯ್ಯ, ಅಧೀಕ್ಷಕ(ಆಹಾರ)   9481503857  

ಮುಜರಾಯಿ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1 ಪಿ. ದಿನೇಶ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮುಜರಾಯಿ 22211155 9845411333 9986811333 spldcurbanendownment@gmail.com
2 ಶ್ರೀನಿವಾಸಸೂರ್ತಿ, ಎಫ್.ಡಿ.ಎ   8710940888  

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ವಿವರಗಳು

ಎಸಿ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1 ಎಲ್.ಸಿ.ನಾಗರಾಜು , ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಉತ್ತರ 22100056 9448089753 acnorthblr@gmail.com
2 ನಾಗರತ್ನ, ಗ್ರೇಡ್ II ತಹಶೀಲ್ದಾರ್   9916505331  
3 ಎನ್ ರವೀಂದ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್   9480331096  
4 ರೇವತಿ ಕಂಪ್ಲಿ, ಆ ಡಿ ಎಲ್ ರ್ (ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು)  

9611678300

 
5 ಮಂಜುನಾಥ ತವನೇ, ಆ ಡಿ ಎಲ್ ರ್ (ಉತ್ತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ & ಈಸ್ಟ್ ತಾಲ್ಲೂಕು)   7259449889 adlr.manjunathaavane@gmail.com

ಎಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1 ಡಾ ಹರೀಶ್ ನಾಯಕ್, ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ದಕ್ಷಿಣ 22210076 9845923449 acbloresouth@gmail.com
2 ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ , ಗ್ರೇಡ್ II ತಹಶೀಲ್ದಾರ್   9632877838  
3 ಜಯಕುಮಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್  

7760564212 9742624572

 
4

ಸಂತೋಷ್ ಎಂ, ಆ.ಡಿ.ಎಲ್.ರ್ (ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು & ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು)

 

9900193192

adbengalurusouth@gmail.com

ತಾಲೂಕಿನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ವಿವರಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1 ತೇಜಸ್ ಕುಮಾರ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಉತ್ತರ 22232050

7899899444

tahsilbnorth@gmail.com
2 ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್   9448036250  
3 ರಮೇಶ್, ಗ್ರೇಡ್ II ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ (ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ)   9686528036  
4 ಬಿ.ಆರ್.ರಾಜಶೇಖರ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್   9448071965  
5 ರವೀಂದ್ರ, ಆರ್ ಆರ್ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್   9448255554  
6 ಕಾರುವತ್ತಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್   9448446422  
7 ರಮೇಶ್, ಎಸ್ ಎಸ್ ವೈ – ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್   9686528036  

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) Yelhanka ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1 ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿಆರ್, ಕೆಎಎಸ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಉತ್ತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 28560696 9902718627 8660425002 thasildarynk@gmail.com
2 ರವಿ ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್  

7022031766

 

 
3 ಸೋಮಣ್ಣ, (ಉಸ್ತುವಾರಿ) ಗ್ರೇಡ್ II ತಹಶೀಲ್ದಾರ್   7259687605  
4 ಉಷಾ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್   9880046037  
5 ಪ್ರಸಾದ್, ಆರ್ ಆರ್ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್   8762884894  
6 ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ಚುನಾವಣಾ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್   9686261813  
7 ಸೋಮಣ್ಣ, ಎಸ್ ಎಸ್ ವೈ – ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್   7259687605  

ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ (KRPURA) ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1 ರಾಮಲಕ್ಶ್ಮಯ್ಯ . ಸಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಈಸ್ಟ್ 25619385

9535154012

tah.bangaloreeasttq@gmail.com
2 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್   9663240958  
3 ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಗ್ರೇಡ್ II ನೇ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್   9481240312  
4 ಧನಂಜಯ, ಆರ್ ಆರ್ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್   9739779440  
5 ರಾಘವೇಂದ್ರ ,ಚುನಾವಣಾ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್   9448918895  
6 ಭಾರತಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ವೈ- ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್   8747889405  

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1 ಎಚ್ ಟಿ ಮಂಜಪ್ಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ದಕ್ಷಿಣ 22223152 22220373 9448612740 thasildar.bangaloresouth@gmail.com
2 ಶಿವಪ್ಪ ಎಚ್ ಲಮಾಣಿ , ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್   9844467038  
3 ಮಂಜುನಾಥ್ ಗ್ರೇಡ್ -2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್   9844175686  
4 ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ಆರ್ ಆರ್ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್   9880011684  
5 ಗುರುರಾಜ್, ಚುನಾವಣಾ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್   9483348599  
6 ಜನಾರ್ಧನ್, ಎಸ್ ಎಸ್ ವೈ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್   9880544614  

ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1 ಸಿ ಮಹದೇವಯ್ಯ , ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆನೇಕಲ್  

9945240259

anekaltahasil@gmail.com
2 ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್      
3 ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆಎಮ್ ಗ್ರೇಡ್ II ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ (ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ)   9731263178  
4 ದಿವಾಕರ, ಆರ್ ಆರ್ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್   9008830636  
5 ಬಸವರಾಜ ಶವಿ ಚುನಾವಣಾ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್   8867931750  
6 ಶಬಾನಾ, ಎಸ್ ಎಸ್ ವೈ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್   9449012006